Vår idé

Sociologerna.se är en sammanslutning av sociologer med ett brinnande intresse för analys och skrivande och som antingen är disputerade eller på annat sätt indragna i sociologiska studier på forskarnivå.

Sociologin är en vetenskaplig disciplin med ett brett fokusområde och som med sin rika teoretiska och metodologiska flora kan bidra med en fördjupad och problematiserad förståelse av i stort sett samtliga samhällsfenomen.

Denna rikedom vill vi förkroppsliga genom att i samlad trupp kontinuerligt analysera vår samtid och dela med oss av våra pågående forskningsprojekt. Vår ambition är att aldrig tillhandahålla enkla svar utan istället plantera frön till egen reflektion. På så sätt vill vi lyfta fram styrkan i sociologi och, inte minst, sociologer som tänker tillsammans. Vi har samtiden som destination och vill ständigt pausa i vår resa framåt för att ställa frågan om vad ett eller annat samhällsfenomen betyder.

Är du sociolog och har en fallenhet för att skriva sociologiskt för en publik som inte alla gånger är sociologer så är du välkommen som skribent. Skicka ett mail till martin@sociologerna.se och berätta kort om dig själv.

Print Friendly