Publikationsförteckning, Martin Berg

Monografier

Berg, Martin (kommande), Netnografi: konsten att studera digital socialitet (arbetstitel).

— (kommande), Social teknologi och revolutionen som kom av sig (arbetstitel).

Berg, Martin och Wickman (2010), Queer. Malmö: Liber.

Berg, Martin (2008), Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Vetenskapliga artiklar och kapitel i böcker

Berg, Martin (2011), ‘Checking in at the Urban Playground: Digital Geographies and Electronic Flâneurs‘, i Francesca Comunello (red.), Networked Sociability and Individualism: Technology for Personal and Professional Relationships. Hershey: IGI Global.

Berg, Martin (2011), ‘Netnografi’, i Göran Ahrne och Peter Svensson (red.), Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber, 118-30.

— (2007), ‘Recension av Makeovermani : om Dr Phil, plastkirurgi och illusionen om det perfekta jaget’,Sociologisk forskning, nr 3: 93-96.

— (2006), ‘Självet och subjektets svårgripbara nödvändighet: utkast till en socialpsykologisk kritik av Judith Butler‘, Lambda Nordica, 11 (4), 7-24.

Övriga vetenskapliga arbeten

— (2002), ‘Digital structure and communicative politics‘, Magisteruppsats (Lunds universitet, Sociologiska institutionen).

— (2000), ‘Digital struktur och social förändring: Drömmen om det virtuella Jerusalem ‘, Examensarbete i religionssociologi (Lunds universitet, Teologiska institutionen).

— (2000), ‘Normen, Mimesis och Begriplighetens Galler: Queerteori möter Kunskapssociologi’, Magisteruppsats (Lunds universitet, Teologiska institutionen).

— (1998), ‘Vem tar vem? En studie i alternativmedicin och hälsa’, Kandidatuppsats (Lunds universitet).

Konferenspresentationer

Berg, Martin (2004) ‘Into the wardrobe, out of the closet: a que(e)ry into transgenderism’. The 22nd Nordic Sociology Congress, Malmö, 20-22/8.

— (2004) ‘Objects of desire: Performing the transgendered body’. The 6th International Congress on Sex and Gender Diversity, Manchester, 10-12/9.

— (2005) ‘Fashioning the self: heterosexuality and the social psychological constraints of the wardrobe’. Frontiers of sociology: The 37th World Congress of the International Institute of Sociology, Stockholm, 5-9/7.

— (2005) ‘The fabricated self: the social psychology of getting dressed’. Body Modification Mark II, Sydney, 21-23/4.

— (2006) ‘Om garderober och garderobsprojekt: ett försök att skriva queer socialpsykologi om kläder och transvestism’. RE:ACT-UP – Nätverksmöte för queerforskningens återväxt, Lund, 25/11.

— (2007*) ‘Genom det kroppsliga nålsögat, om könstrubbel och queerteoretisk socialpsykologi’. Ungdomsmottagningskonferensen, Örebro, 24/4.

— (2007) ‘Fabricated Selves: apparel and spatio-temporal boundaries’. Somatechnics, Sydney, 19-21/4.

— (2009*) ‘The “cyberqueer” option: a sociological take on queer qualitative methods’. Feminist Research Methods: Queer Methodologies, or How Do Queer Researchers Do Research?, Stockholm, 4-6/2.

— (2010) ‘Rationalized Intimacy and Disciplinary Social Networks’. The 3rd ESA Sociology of Culture RN mid-term conference, Università Bocconi, Milan, Italy, 9/10.

—(2011*) ‘Att fånga tidens tempo: humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i n ä r i n g s l i v e t ‘ . Högskoleverket: Högre utbildning formar individ och samhälle, Malmö, 15/3.

— (2011) ‘Vernacular Sociology and Netnographic Explorations’. The 10th Conference of the European Sociological Association: Social relations in Turbulent Times, Session: ”Innovations In Qualitative Methods”, Geneva, Switzerland, 7-10/9.

— (2011) ‘Social Intermediaries and Object-Centred Sociability’. The 10th Conference of the European Sociological Association: Social relations in Turbulent Times, Session ”Digital Cultures”, Geneva, Switzerland, 7-10/9.

— (2011)* ‘It’s quiet! What are they talking about? Auto-ethnographic Reflections on Silence and Mediated Interactions in a Digital Workplace Environment’. The 55th Nordic Work Environment Meeting: The Work Environment – Impact of Technological, Social and Climate Change. Lund, Sweden, 17-19/10.

Paper markerade med * är keynotepresentationer/inbjudna föredrag.

 

Övriga artiklar

Berg, Martin (2006), ‘Ministerns hästsvans håller på att klippas av’, Expressen, sidan 4, 16/10 2006.

— (2000), ‘Låt oss omskapa verkligheten’, Wannabe,  (1).

— (2000), ‘Heterosexualiteten finns i tabut. Alltid.’, Mahskara,  (3).

Print Friendly