Jonas Bååth

Mitt namn är Jonas Bååth, och jag är doktoand i sociologi vid Uppsala universitet där jag forskar på hur värdering fungerar samt relationen mellan ekonomiska och icke-ekonomiska värden. Jag har en master i sociologi från Umeå universitet, samt en fil. mag. från Lunds universitet.

I februari 2012 presenterade jag min mastersuppsats vid Umeå universitet under titeln Conducting the Personal Brand som behandlar relationen mellan privat och kommersiell kommunikation i sociala medier för egenföretagare.

Mitt sociologiska intresse berör framför frågor om hur kapitalformer (pengar, kunskap, kontakter), marknadsföring, rationalisering och individualisering formerar människor och samhälle idag. Likaså intresserar jag mig för ekonomisk sociologi och kultursociologi, då framför allt hur dessa möts i dagens sanhälle, dvs. hur relationen mellan ekonomin och kulturen ser ut.

Bläddra gärna bland mina blogginlägg och följ mig på Twitter för att få en bild av vem jag är och vad för tankar som rör sig i mitt huvud.

Print Friendly