Henrik Loodin

Hej, jag heter Henrik!

Hösten 2009 försvarade jag min avhandling Biografier från gränslandet – en sociologisk studie om psykiatrins förändrade kontrollmekanismer vid sociologiska institutionen, Lunds universitet. Numera arbetar jag för Health Management vid institutionen för Service Management, Lunds universitet.

Mitt sociologiska intresse följer en traditionell inriktning för sociologer vilken är social kontroll och hur denna görs legitim utifrån olika historiska processer. I min avhandling försöker jag förstå hur denna kontroll berättigas genom psykiatrikers ”medicinska mandat” och tolkningsföreträde till att definiera ett beteende som sjukt (något som går i linje med ett medikaliseringsresonemang). I en artikel problematiserar jag detta från patienters ståndpunkt. Det visar sig att detta kan upplevas mer eller mindre absurt då kontrollen över den egna livshistorien – över den egna självbiografin – läggs i händerna på en medicinskt skolad expert på det mänskliga psyket.

Av mig kommer du först och främst få läsa inlägg om hälsans och dess experters förändrade roll i samhället, för arbetsplatsen och för vardagen. Framförallt det som har med psykiatrin att göra. Bläddra gärna bland mina blogginlägg.

Print Friendly