Vill du delta i ett forskningsprojekt?

Uppdatering 2011-11-14: Studien är inte längre öppen för nya deltagare. Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta undertecknad.

Hej!

Använder du Facebook och har lust att dela med dig av dina erfarenheter? Då har du kommit rätt!

För närvarande arbetar jag (Martin Berg) med ett forskningsprojekt om sociala medier och som en del av detta projekt vill jag titta närmare på hur människor använder Facebook och vilka tankar som finns kring detta användande. För att kunna genomföra detta projekt behöver jag din hjälp!

För att delta i denna studie räcker det med att du på ett eller annat sätt använder Facebook: du kanske loggar in flera gånger om dagen eller någon enstaka gång i veckan. Hur ofta och i vilken omfattning du använder dig av Facebook spelar ingen större roll så länge du åtminstone loggar in en gång per vecka eller mer.

Den som vill delta i studien får under en veckas tid (sju sammanhängande dagar) skriva dagbok om sitt användande av Facebook. I denna dagbok är det tänkt att de som deltar får skriva om vad som görs på Facebook och reflektera över vad detta betyder. I ett senare skede kommer en uppföljning av detta dagboksskrivande att göras via e-post.

Om du är intresserad av att delta i studien så är du välkommen att skicka ett mail till martin@goodold.se där du kort berättar något om dig själv. Vid ett senare tillfälle kommer du att få tydligare information om hur du ska gå tillväga.

Jag hoppas att du vill delta i denna studie! Dina erfarenheter är viktiga och med hjälp av dem kan en bättre förståelse skapas för Facebook och dess betydelse. Självklart garanteras du full anonymitet och det kommer aldrig att framgå några personliga detaljer om dig när dessa dagböcker senare används i forskningssammanhang.

Martin Berg

* * *

Denna studie är en del av forskningsprojektet Nätgemenskapernas socialitet som drivs av fil. dr. Martin Berg med finansiering från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Bildcredd: incurable_hippie

Print Friendly