Åke Nilsén

Hej

Sociologi för mig handlar om en nyfikenhet på samtiden och de sociala processer som många gånger sker mitt framför näsan på oss men som behöver problematiseras för att vi skall se. Jag har aldrig upplevt att sociologi som tanke- och analysredskap har varit för trångt, utan jag har ständigt hittat nya ingångar i takt med att jag själv och mina intressen har förändrats.

Jag är universitetslektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad. Jag kommer att skriva främst om olika samtida fenomen, oftast kopplat till den samhällsförändring som vi genomlevt under de senaste 30 åren där gamla institutioner och strukturer eroderats och nya sakta växer fram.

Print Friendly