Professorsporträtt #2: Katarina Sjöberg

katarinasjoberg

För en tid sedan publicerade Sociologerna ett första i raden av professorsporträtt. Vi fick då bekanta oss med Elisabet Näsman, professor i sociologi vid Uppsala Universitet, som bland annat förklarade att ett samhälle utan sociologi skulle vara ett kulturellt fattigare samhälle i saknad av en kritisk granskare som kan synliggöra samhälleliga orättvisor. Turen har nu kommit till Katarina Sjöberg som är professor i sociologi vid Lunds universitet

Om du med tre meningar skulle beskriva dig som professor. Vad skulle du då säga?

Jag är en nyfiken och kreativ person som försöker se olika fenomen i samhället både på strukturell och individuell nivå. Mina försök att förstå samhällen och människornas agerande i dem har fört mig utanför Sveriges gränser. En stor  del av min forskning har jag ägnat åt minoritetsbefolkningars specifika villkor. Detta har givit mig insikt i det kulturellas och det universellas betydelse för mänskors agerande i samhället.

Det var fyra meningar! Du antyder att sociologi är en fråga om att ta hänsyn till olika samhälleliga nivåer för att förstå människors agerande. Hur skulle du vilja förklara vad sociologi går ut på?

Sociologi lägger fokus på människan i samhället både i nutid och i historisk tid. Ämnet har sin bakgrund i de grundläggande politiska och ekonomiska förändringar som skedde under 1600– och 1700–talen. Dessa förändringar gav det sociala livet nya förutsättningar. Med detta fokus vill sociologer förstå, förklara och eventuellt förändra samhället och samhällsförhållandena.

Att fokusera på människan i samhället, som du skriver, är en viktig poäng med sociologin. Med tanke på att du nämner sociala förändringar så borde det innebära att människans villkor är stadda i ständig förändring. Vad ser du som sociologins styrka när det kommer till att skapa en sådan förståelse?

Sociologins styrka ligger i dess förmåga att begripliggöra det vardagliga samt att lyfta fram bakomliggande strukturer i samhället

På sätt och vis kanske man därför skulle kunna säga att sociologin även fokuserar samhället i människan? En fråga som osökt gör sig påmind är hur ett samhälle utan sociologi i sådana fall skulle se ut?

Ett samhälle utan sociologi skulle vara ett okritiskt samhälle. Jag skulle aldrig okritiskt anamma stereotypa förståelser eller betraktelser av individer eller kulturer.

Men har sociologin en sådan ställning i dagens samhälle? Är det inte så att sociologins roll har tagits över av andra discipliner?

Min första kontakt med sociologin var på 1960–talet då sociologin på allvar började påverka människor syn på samhället och samhällsstrukturer. Jag är övertygad om att sociologin kommer att återta sin ställning som kritisk betraktare av samhällsutvecklingen.

Print Friendly

Vad andra säger

  1. Pingback: Professorsporträtt #3: Carl-Göran Heidegren | Sociologerna

  2. Varhegy Feb 6, 2012 vid 22:45 #

    Kan man, utifrån det som läses ovan, sluta sig till att sociologi är en rätt viktig företeelse i samhället? I

    a) förståelsen av samhällets historia,
    b) förutsägelsen av samhällets framtid,
    c) begripliggörandet och levandegörandet av samhällets själva Vara (da-Sein nonplusultra)?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>