Teknologisk socialitet och bokskrivandets problem

teknologisksocialitet

Forskning leder oftast fram till någon form av textmaterial, till exempel en tidskriftsartikel eller en bok. Inte sällan är det ofta fråga om en relativt utdragen process eftersom forskningsprojektet först ska genomföras för att senare dokumenteras innan det att ett redaktionellt arbete tar vid som slutligen leder fram till att en bok kan lämna tryckpressarna. Under resans gång arbetar forskare ofta med att, i seminarieform, diskutera utkast till texten i fråga. Det är i sig kanske inte särskilt problematiskt men innebär ofta att det dröjer ganska lång tid från det att ett forskningsprojekt initieras till den stund då det kan redovisas. För att komma tillrätta med detta tidsproblem har jag valt att arbeta på ett annat sätt genom att kontinuerligt publicera kapitelutkast på nätet. Ett utkast av det första kapitlet publicerades för ungefär tre månader sedan och jag hoppas snart kunna publicera ytterligare ett. Efter att ha varit publicerad i ungefär tre månader visar det sig att drygt 1000 personer har läst texten (eller åtminstone kikat på den). Som framgår av bilden (klicka för full storlek) går det dessutom att ta fram information om vilka slags sökningar som har lett fram till att texten hittas. 

Boken, som för närvarande har arbetstiteln Teknologisk socialitet: social teknologi och revolutionen som kom av sig (notera att det är just en arbetstitel vilket för med sig att den förändras allt eftersom), tar sin utgångspunkt i tanken om att nätets utveckling antas föra med sig en ”revolution” av sällan skådad omfattning. I populärvetenskapliga affärsmanifest (som ofta är fungerar som en utgångspunkt för internetbranschen) talas det om att vi numera har att göra med en ny ekonomi och att villkoren för hur människor (och företag) förhåller sig till varandra har förändrats i grunden. Trots att budskapen om förändring många gånger dras till sin spets så är det sällan det finns fog för dessa resonemang. I en ström av populärvetenskapliga texter om nätet och sociala medier erbjuds tips på hur det är möjligt att förstå den pågående ”revolutionen” och hur det är möjligt att tjäna en slant i spåren av dess framfart. Bakom dessa tips finns en mängd antaganden om hur den sociala världen och dess olika aktörer är beskaffad men det är ovanligt att denna aspekt uppmärksammas. Kanske för att den ofta är bristfällig och inte särskilt systematiserad.

Dessa antaganden utgör grunden för den bok jag nu håller på att skriva och jag försöker läsa dem i relation till sociologisk teori och forskning om såväl medier som social förändring för att på så sätt skapa en förståelse för den pågående ”revolutionen” som är något mer nyanserad än vad som vanligtvis är fallet. Tanken med boken är inte att ta hål på den visionära bubblan utan snarare att visa på ett alternativt sätt att tänka som kan ge oss en bättre förståelse för såväl nätets utveckling som hur det är möjligt att tjäna en slant eller två i dess spår.

Läs gärna inledningskapitlet och kommentera gärna, antingen här eller på bokens sida på Facebook. Nästa kapitel kommer att resonera kring vilka likheter som egentligen finns mellan Facebook och McDonalds och på vad sätt ökade möjligheter till social interaktion i själva verket leder till en strukturering och homogenisering av det sociala.

Print Friendly

Vad andra säger

  1. Pingback: Forskningsprocesser och öppenhetens politik | Sociologerna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>