Det personliga varumärket och ofrihetens ekonomi

Det hävdas ofta att sociala medier för med sig en frihet att kommunicera men frågan är om vi inte har att göra med en typ av ofrihet. I stort sett dagligen ägnar jag en stund åt att läsa bloggar som förklarar hur man ska gå tillväga för att bli framgångsrik med hjälp av sociala medier. Dagligen fylls mitt twitterflöde av tips på texter där allt från de ”tio bästa sätten att bli sedd genom sociala medier” till ”hur du inte ska agera för att bygga ditt personliga varumärke” avhandlas i texter av varierande kvalitet och skärpa. Gemensamt för alla dessa texter är ett antagande att kommunikation inte bara är av godo utan också att den är nödvändig för att överhuvudtaget nå en meningsfull existens. Läs vidare »

Sociologerna är på gång.

Just nu ser den här sajten ganska rörig ut eftersom vi håller på att få den att fungera. Inom kort kommer ett antal sociologer, med samtiden som destination och föremål för granskning, att börja blogga här.